Ferie 2017 – Dzień w ¶wiecie w±skich torów

Fot: Łukasz Popowski, Marta Przygoda-Stelmach