Po wąskim torze ku Niepodległości

Opis wydarzenia w aktualnościach. Fot. M. Przygoda-Stelmach, M. Szymańska, T. Karolak