CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE


W latach 2013-2015 dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na potrzeby Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie wyremontowano i zaadaptowano dawne przedszkole kolejowe.


Dzięki projektowi powstało Centrum Edukacyjno-Turystyczne (CET), które wzbogaciło jednostkę o nowe przestrzenie ekspozycyjne, konferencyjne i dydaktyczne. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 22 października 2015 r. W CET zaaranżowano i wyposażono trzy sale wystawowe, salę konferencyjną, salę edukacyjną, a także pomieszczenia biurowe i magazynowe. Przewidziane zostało też miejsce na Punkt Informacji Turystycznej, lokal gastronomiczny, sklep muzealny, recepcję i kasę. 29 kwietnia 2017 r. do budynku CET przeniesiono wejście główne do Muzeum Kolei Wąskotorowej.


Poza tym wykonano systemy antywłamaniowe, telewizji dozorowanej, wykrywania pożarów oraz oświetlenia zewnętrznego, a także wybudowano niewielki parking dla samochodów osobowych. Pod koniec 2016 r., dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, zrealizowany został pierwszy etap projektu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego. W ramach inwestycji wzniesiono z kostki brukowej ciąg pieszy, prowadzący z historycznej części muzealnego skansenu do budynku Centrum, utwardzono plac do organizacji ruchu turystycznego oraz imprez plenerowych, a także zbudowano przy wschodniej elewacji CET-u peron wraz z czynną bocznicą wąskotorową o długości 100 metrów.

W oparciu o nowe przestrzenie placówka wzmogła swoją aktywność w różnych obszarach dziedzictwa kulturowego, związanego z kolejnictwem oraz dziejami regionu. Otworzono się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, historykami oraz artystami  z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Powstała oferta edukacyjna skierowana do szkół, nowe imprezy i wydarzenia oraz interesujące ekspozycje stałe i czasowe.ZAPRASZAMY!