POCIĄG NA ZAMÓWIENIE


Istnieje możliwość wynajęcia pociągu Retro. Skład zestawiony maksymalnie z sześciu wagonów osobowych (wagony typu 1 Aw; 272 miejsca siedzące), prowadzony będzie trakcją spalinową (lokomotywa Lxd2-342) lub trakcją parową (lokomotywa Px29-1704).Pociągi na zamówienie kursować będą w okresach:
- Od 6 maja do 31 października w godz. 8.00 - 19.00.
- Od 4 listopada do 31 grudnia w godz. 8.00 - 15.00.

Kursowanie pociągów na zamówienie w w/w okresach odbywać się będzie pod warunkiem, że w tym czasie nie zaplanowano kursu rozkładowego. Uruchomienie pociągu następuje na podstawie pisemnego zamówienia złożonego w kasie Muzeum Kolei Wąskotorowej, nie później niż 5 dni przed planowanym wyjazdem i wpłaceniu zaliczki w wysokości 20% kosztów przejazdu pociągiem. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na 3 dni przed planowanym wyjazdem pociągu, a w przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym ulega zmniejszeniu o opłatę manipulacyjną wynoszącą 20% wartości zaliczki. 


Podstawowe opłaty za przejazd (6 godzin pracy pociągu) na odcinku Sochaczew Wąskotorowy - Wilcze Tułowskie - Sochaczew Wąskotorowy (18 km) wynoszą:

- Pociąg obsługiwany trakcją spalinową dla grup do 272 miejsc  - 4 tys. zł + 23% VAT.
- Pociąg obsługiwany trakcją spalinową dla wszystkich grup do 170 miejsc  - 3 tys. zł + 23% VAT.
- Pociąg obsługiwany trakcją parową dla wszystkich grup do 272 miejsc - 5 tys. zł + 23% VAT.Podstawowe opłaty za przejazd (6 godzin pracy lokomotywy parowej lub 3 godziny pracy lokomotywy spalinowej oraz spalinowego zespołu trakcyjnego) na odcinku Sochaczew Wąskotorowy - Sochaczew Chodaków - Sochaczew Wąskotorowy wynoszą:

- Pociąg obsługiwany trakcją parową dla wszystkich grup do 200 miejsc - 3 tys. zł + 23% VAT.
- Pociąg obsługiwany trakcją spalinową dla wszystkich grup do 200 miejsc (3 godziny pracy pociągu)  - 1,5 tys. zł + 23% VAT.

Opłaty za dodatkowe usługi:

- Zatrzymywanie pociągu na szlaku w celu fotografowania lub filmowania - za każde zatrzymanie - 50 zł + 23% VAT.
- Uruchomienie pociągu w niedzielę i święto - 500 zł + 23% VAT.
- Praca powyżej 6 godzin (za każdą godzinę) - 500 zł + 23% VAT.
- Organizator może przywieźć w drodze powrotnej inną grupę osób pod warunkiem, że wykupią bilety "B" (w cenie biletu ubezpieczenie oraz wstęp do Muzeum Kolei Wąskotorowej).