PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄZAMÓW LEKCJĘ

1. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach 1922 – 1984Sochaczewska kolej wąskotorowa jest ważną częścią dziejów Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Lekcja przybliża dzieje sochaczewskiej kolei od okresu poprzedzającego jej ufundowanie, poprzez aspekty związane z budową linii oraz jej funkcjonowaniem w okresie przed- i powojennym, aż po otwarcie oddziału Muzeum Kolejnictwa, wraz z funkcjonującą do dziś koleją muzealną. Dzięki lekcji uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z rolą, jaką wąskotorówka odegrała w historii lokalnej oraz najciekawszymi przykładami taboru i infrastruktury tej kolei. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego i będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

Lekcja przeznaczona dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji. Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


2. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Tabor sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach 1922 – 1984Lekcja przybliży uczestnikom tabor, który pracował na sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach, kiedy ta była publicznym środkiem transportu, czyli w okresie przed powstaniem muzeum. Dzięki lekcji będzie można dowiedzieć się również, które z zabytkowych pojazdów aktualnie zgromadzonych w muzealnym skansenie, pracowały na sochaczewskiej kolei wąskotorowej w okresie pomiędzy rokiem 1922 a 1984.

Lekcja przeznaczona dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji. Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


3. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Stoi na stacji lokomotywa

Lekcja w przystępny sposób przybliża uczestnikom historię i rolę transportu kolejowego w codziennym życiu. Podczas zajęć uczestnik będzie mógł poczuć się jak maszynista, czy konduktor i zgłębić tajniki pracy na kolei. Uczestnicy poznają zasady działania parowozu i dowiedzą się, jak kolej zmieniała się przez ostatnie dwa stulecia – od lokomotywy parowej przez spalinową do elektrowozu. Ponadto, na zajęciach omówiona zostanie kwestia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i peronach, co zwiększy świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności oraz kształtować będzie odpowiednią postawę już od najmłodszych lat. Wiedza przekazywana będzie za pomocą prezentacji multimedialnej i innych pomocy dydaktycznych oraz zadań animacyjnych.

Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych  (klasy I – III). Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji (dla dzieci do 7 roku życia obowiązuje bilet bezpłatny). Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


4. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei wąskotorowych w Polsce


Wbrew obiegowej opinii koleje wąskotorowe odegrały ważną rolę w dziejach Polski. Od połowy XIX w., kiedy to uruchomiono pierwszą linię wąskotorową na ziemiach polskich, do początku XXI w. popularne kolejki znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego kraju. Dzięki wydatnie niższym od kolei normalnotorowej kosztom budowy oraz eksploatacji przez ponad 150 lat koleje wąskotorowe funkcjonowały na obszarze niemal całego kraju. Łącząc wieś z miastem, a także oferując usługi dla wielu gałęzi przemysłu, wpisały się na trwałe w krajobraz polskiej prowincji. W trakcie lekcji uczestnik zapozna się m.in. z podstawowymi pojęciami związanymi z kolejami wąskotorowymi oraz będzie wiedział, jak kształtował się ich rozwój na terenie ziem polskich w XIX i XX wieku.

Lekcja przeznaczona dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji. Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


5. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei w zarysie

Początki kolejnictwa sięgają już starożytności i wieków średnich, kiedy do różnych prac transportowych zaczęto stosować drewniane tory. Dzięki wykorzystaniu silnika parowego w ciągu XIX i XX w. kolej stała się jednym z najbardziej popularnych środków transportu. Dzięki zajęciom uczestnik otrzyma szanse zapoznania się w syntetycznej formie z dziejami kolei i kolejnictwa. Począwszy od kolei konnej poprzez trakcję parową, aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe będzie można zapoznać się z rozwojem kolei na świecie. Uczestnik pozna genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę Georga Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Dzięki pomocom naukowym zaprezentowane zostaną w atrakcyjnej formie najciekawsze formy taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej na świecie.

Lekcja przeznaczona dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji. Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


6. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei w Polsce

Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy na świecie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, a co za tym idzie, rozwój kolejnictwa, Polska utraciła niepodległość. Podział ziem pomiędzy trzech zaborców przez następne sto lat wywarł trwały wpływ na rozwój kolei na ziemiach polskich. Podczas lekcji uczestnik dowie się, jak wyglądał rozwój kolei i kolejnictwa w Polsce od powstania pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy, poprzez Kolej Warszawsko – Wiedeńską po linię Kraków – Szczakowa. Dowie się, jak wielkie znaczenie dla rozwoju ziem polskich odegrała kolej w XIX i XX wieku. Zapozna się również z polską myślą techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturą kolejową, występującą w naszym kraju.

Lekcja przeznaczona dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji. Lekcja odbywa się w muzealnym skansenie i w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób).


7. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Skarby wąskotorowych szlaków

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zgromadzono największą kolekcję pojazdów wąskotorowych w Polsce, a według niektórych nawet w Europie. Wiele z nich to unikalne skarby techniki, ocalone od niechybnego zniszczenia. Aktualnie 226 sztuk taboru kolejowego, dedykowanego na różne szerokości toru, znajduje się w Sochaczewie, zaś kolejnych 36 przekazanych zostało w użyczenie różnym podmiotom w całej Polsce. Z tej liczby, aż 165 jednostek jest obecnie eksponowanych w muzealnym skansenie. Lekcja Skarby wąskotorowych szlaków pozwoli poznać wyjątkową historię najcenniejszych pojazdów. Począwszy od najstarszego zachowanego parowozu wąskotorowego w Polsce z 1882 r., poprzez kolejne trzy XIX-wieczne lokomotywy parowe, elektrowóz Siemens z 1898 r., po jedyny zachowany parowóz Powiatowej Kolei Sochaczewskiej z 1924 r. Dzięki zajęciom będzie można również dowiedzieć się nieco więcej o ośmiu pasażerskich wagonach Retro z przełomu XIX  i XX w., wagonie kolei konnej Rudka-Mrozy z 1902 r., jak również o pojazdach wąskotorowych związanych ze znanymi postaciami z Polskiej historii, czyli tzw. Bryce Marszałka Piłsudskiego z lat 1926-1927, jak również tzw. Salonce Generała Jaruzelskiego z 1930 r. Lekcja odbywająca się w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego, wzbogacona została o ciekawą grę mobilną, zaaranżowaną w muzealnym skansenie, dzięki której znaczną część prezentowanych pojazdów będzie można zobaczyć osobiście.

Zajęcia adresowane są dla dorosłych, a także dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (klasy 4-8). Cena lekcji muzealnej wynosi 60 zł za grupę do 25 osób oraz koszt biletu wstępu do placówki (bilet normalny – 12 zł, bilet ulgowy – 6 zł). Dla szkół z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi jedynie 60 zł (za grupę do 25 osób).


Oferta edukacyjna Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

   ZAPRASZAMY!