2015


Parowóz Kp4-1

- Oczyszczenie z rdzy.
- Uzupełnienie brakuj±cych czę¶ci poszycia.
- Zabezpieczenie antykorozyjne.
- Malowanie.

*

Parowóz Px 49-1797 typ Dh2 "SAWA"

- Oczyszczenie z rdzy i starych powłok farby.
- Uzupełnienie skorodowanego poszycia kabiny maszynisty.
- Uzupełnienie brakuj±cych elementów (reflektory, tablice znamionowe).
- Zabezpieczenie cało¶ci farb± podkładow± antykorozyjn±.
- Dwukrotne pomalowanie farb± olejn± na odpowiednie kolory.                                                                                                                     *

Parowóz Tx-1958 - Typ HF

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Uzupełnienie brakuj±cego poszycia.
- Nałożenie szpachli.
- Wymiana elementów drewnianych w dachu i w podłodze.
- Zabezpieczenie cało¶ci farb± antykorozyjn±.
- Pomalowanie farb± olejn± na odpowiednie kolory.


*

Parowóz CD1 "RY¦"

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Uzupełnienie niektórych elementów blach.
- Nałożenie szpachli.
- Wymiana elementów drewnianych w dachu i w podłodze.
- Zabezpieczenie czę¶ciowe farb± antykorozyjn±.
- Pomalowanie farb± olejn± na odpowiednie kolory.*

Parowóz CD5 Henschel & Sohn Cassel

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Uzupełnienie brakuj±cego poszycia.
- Nałożenie nowej powłoki lakierowej.
*

Wagon Bxh 462

- Oczyszczenie z rdzy i starych powłok farby.
- Uzupełnienie brakuj±cego poszycia blaszanego.
- Nałożenie szpachli na nierówno¶ci.
- Czę¶ciowe zabezpieczenie farb± podkładow±.
- Wymiana wszystkich drewnianych okien.
- Położenie nowej powłoki lakieru.*

Wagon typu 1Aw Bxhpi 1648

- Oczyszczenie powierzchni ze starej farby.
- Szpachlowanie.
- Zabezpieczenie antykorozyjne farb± podkładow±.
- Pomalowanie powierzchni zewnętrznej wagonu.
- Pojazd czynny użytkowany w ruchu muzealnym.
                                                                                                              *

Wagon kolei konnej Rudka - Mrozy

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Zabezpieczenie farb± podkładow±.
- Pomalowanie na oryginalne kolory.*

Drezyna motorowa osobowa - tzw. bryka Marszałka Piłsudskiego

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Zabezpieczenie farb± podkładow±.
- Pomalowanie na oryginalne kolory.*

Transporter Tddyyhp 00-3842

- Wymiana klinów drewnianych zabezpieczaj±cych transportowany pojazd przed przesunięciem.
- Usunięcie starych powłok farb.
- Oczyszczenie z rdzy.
- Zabezpieczenie farb± podkładow± antykorozyjn±.
- Nałożenie nowej powłoki lakieru.
*

Drezyna wahadłowa

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Zabezpieczenie farb± podkładow±.
- Pomalowanie wierzchni± farb± olejn±.
- Wymiana spróchniałego odeskowania podłogi.
- Montaż barierek.


                                                                                                              *

Rower szynowy

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Nałożenie nowej powłoki lakierowej.
- Wyregulowanie mechanizmu.Foto: K. Chłystek, Ł. Popowski