2016


Wagon osobowy dwuosiowy Ch 1123 (dawniej: Bh 1152, ex S77600)

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Wymiana okien i zabezpieczenie ich lakierobejc±.
- Uzupełnienie brakuj±cych czę¶ci poszycia.
- Nałożenie na nierówno¶ci szpachli z włóknem.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Malowanie dwukrotne farb± olejn±.


*

Wagon typu 1Aw Bxhpi 1671

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Nałożenie na nierówno¶ci szpachli z włóknem.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Malowanie farb± olejn±.
- Pojazd czynny użytkowany w ruchu muzealnym


                                                                                                          *

Wagon typu 1Aw Bxhpi 1609

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Nałożenie na nierówno¶ci szpachli z włóknem.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Malowanie farb± olejn±.
- Pojazd czynny użytkowany w ruchu muzealnym.

*

Wagonetka kolebowa CW nr 1

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Usunięcie ognisk rdzy.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Dwukrotne malowanie farb± olejn±.*

Lokomotywa spalinowa CBK1 (ex WLS 25 typ B nr 1)

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Uzupełnienie brakuj±cych czę¶ci poszycia.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Dwukrotne malowanie farb± olejn±.   *

Lokomotywa elektryczna EL12 (Bo12)

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Dwukrotne malowanie farb± olejn±.

   *

Wagonetka kolebowa CW nr 2

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Usunięcie ognisk rdzy.
- Zabezpieczenie farb± antykorozyjn±.
- Dwukrotne malowanie farb± olejn±.

*

Parowóz Ty1-15506

- Oczyszczenie ze starych powłok farby.
- Uzupełnienie brakuj±cego poszycia.
- Nałożenie nowej powłoki lakierowej.Foto: K. Chłystek, Ł. Popowski