CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE


W latach 2013-2015 dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na potrzeby Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie wyremontowano i zaadaptowano dawne przedszkole kolejowe.


Dzięki projektowi powstało Centrum Edukacyjno-Turystyczne (CET), które wzbogaciło jednostkę o nowe przestrzenie ekspozycyjne, konferencyjne i dydaktyczne. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 22 października 2015 r. W CET zaaranżowano i wyposażono trzy sale wystawowe, salę konferencyjną, salę edukacyjną, a także pomieszczenia biurowe i magazynowe. Przewidziane zostało też miejsce na Punkt Informacji Turystycznej, lokal gastronomiczny, sklep muzealny, recepcję i kasę. 29 kwietnia 2017 r. do budynku CET przeniesiono wejście główne do Muzeum Kolei Wąskotorowej.


Poza tym wykonano systemy antywłamaniowe, telewizji dozorowanej, wykrywania pożarów oraz oświetlenia zewnętrznego, a także wybudowano niewielki parking dla samochodów osobowych. Pod koniec 2016 r., dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, zrealizowany został pierwszy etap projektu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego. W ramach inwestycji wzniesiono z kostki brukowej ciąg pieszy, prowadzący z historycznej części muzealnego skansenu do budynku Centrum, utwardzono plac do organizacji ruchu turystycznego oraz imprez plenerowych, a także zbudowano przy wschodniej elewacji CET-u peron wraz z czynną bocznicą wąskotorową o długości 100 metrów.

W ramach II etapu, do którego doszło dzięki dotacji z budżetu Mazowsza w 2017 r., powstała dokumentacja projektowa do etapu III, do realizacji którego doszło w 2019 r. W jego ramach udało się przeprowadzić szereg działań, które od razu przyczyniły się do znaczącej poprawy jakości obsługi ruchu turystycznego. Przede wszystkim dokończona została modernizacja układu komunikacyjnego, dzięki czemu ostatecznie uporządkowany został ruch pieszy i samochodowy w tej części muzeum. Wytyczono nowe lub zmodernizowano dawne ciągi piesze, pokrywając kostką brukową kilkaset metrów chodników, dzięki czemu można dotrzeć do części eksponowanego w rejonie Centrum zabytkowego taboru kolejowego, do którego dotychczas dostęp był niedogodny.

Po północnej i zachodniej stronie CET zmodernizowano, a w części wzniesiono od podstaw parking dla samochodów osobowych oraz autobusów. Dzięki temu muzeum po raz pierwszy w ponad trzydziestoletniej historii dysponuje własnym, wielofunkcyjnym parkingiem. Dodatkowo gruntownie wyremontowano całe muzealne ogrodzenie w rejonie CET na odcinku kilkuset metrów. Istotnym tu aspektem było wzniesienie od podstaw przy ul. Licealnej nowej sześciometrowej bramy dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także znacznie poszerzonej głównej furty pieszej dla zwiedzających, prowadzącej do budynku Centrum. Niniejsze działania połączono z poszerzeniem istniejącego chodnika prowadzącego od nowej furty wejściowej do budynku CET, a także z wymianą starych schodków oraz budową brakujących opasek fundamentowych z kostki betonowej przy budynku. Działania te pozwoliły zakończyć rozpoczęty w 2016 r. proces dostosowywania otoczenia CET do pełnienia przez budynek funkcji nowego wejścia głównego do muzeum od ul. Licealnej. Dodatkowo nadano również wspólną paletę kolorystyczną lampom, nowym słupkom blokującym, skrzydłom furty i bramy, a także innym elementom ogrodzenia. Aspekty estetyczne inwestycji dopełnione zostały również poprzez modernizację i wysypanie tłuczniem dwóch odcinków toru ekspozycyjnego w rejonie nowego wejścia głównego. Wytłuczniowana została na pełnej długości także stumetrowa bocznica, wzniesiona przy budynku Centrum w 2016 r. W ramach niniejszego etapu zamontowano również stojak dla rowerów, bariery energochłonne oraz pełne oznakowanie pionowe i poziome w rejonie parkingu dla samochodów osobowych i autobusów.


W oparciu o nowe przestrzenie placówka wzmogła swoją aktywność w różnych obszarach dziedzictwa kulturowego, związanego z kolejnictwem oraz dziejami regionu. Otworzono się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, historykami oraz artystami  z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Powstała oferta edukacyjna skierowana do szkół, nowe imprezy i wydarzenia oraz interesujące ekspozycje stałe i czasowe.ZAPRASZAMY!