LEKCJE SPECJALNE


ZAMÓW LEKCJĘ


1.LEKCJE SPECJALNE: Sochaczew w okresie zawiązywania Unii Lubelskiej (lekcja z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej)


Dzięki doprowadzeniu do zawarcia unii realnej między Litwą a Polską król Zygmunt August w 1569 r. stworzył nowe państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Mazowiecką Warszawę wyznaczył na jej nowe, ulokowane na polsko-litewskim pogranicznym styku, wielofunkcyjne centrum: rezydencyjne, administracyjne i sejmowe. Utworzenie tego typu ośrodka na Mazowszu było procesem długim, zapoczątkowanym jeszcze w 1526 r., włączeniem tej dzielnicy do Korony. Ale dopiero unia z Litwą, a w konsekwencji nowy kształt terytorialny i ustrojowy państwa wyłoniły nowy stołeczny ośrodek naszego państwa. Tak zapoczątkowany proces przypieczętowany został przez Zygmunta III Wazę, który w 1598 r. po utracie korony szwedzkiej zdecydował ostatecznie o przeniesieniu swej stałej siedziby z Krakowa do Warszawy. W efekcie niniejszych procesów nastąpiła znacząca zmiana sytuacji geopolitycznej całego Mazowsza, a co za tym idzie również samego Sochaczewa, będącego w 2. połowie XVI w. ciągle jednym z ważniejszych i lepiej rozwijających się miast dawnej domeny Piastów mazowieckich. Dzięki prezentowanej lekcji uczestnicy będą mogli w przystępnej formie zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi Unii Lubelskiej. Temat ten stanie się również pretekstem do odbycia klimatycznej podróży do dawnego Sochaczewa, dzięki czemu uczestnicy lepiej poznają nasze miasto z tego okresu. Poprzez zajęcia dowiedzą się również jaki był wpływ Unii Lubelskiej, a także rządów ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych na rozwój Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

2. LEKCJE SPECJALNE: Dzień w świecie wąskich torów


Świat kolei jest fascynujący. Kiedy połączymy go z edukacyjnymi zabawami oraz ogniskiem w otoczeniu zabytkowych wagonów i lokomotyw, jest to scenariusz na niezapomniany Dzień w świecie wąskich torów. Są to czterogodzinne zajęcia, w trakcie których w przystępnej formie zaprezentowany zostanie tabor wąskotorowy zgromadzony w Sochaczewie, dzieje kolejnictwa, zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz ekologią i pobliską Puszczą Kampinoską. Zajęcia prowadzone będą w zabytkowym, ale ogrzewanym wagonie osobowym, sali dydaktycznej oraz na terenie skansenu, gdzie między innymi odbędzie się gra terenowa oraz ognisko.

Plan spotkania:

1. Zwiedzanie muzealnego skansenu

Na początek odbędzie się spacer po skansenie, w trakcie którego uczestnicy lekcji zapoznają  się  z największą kolekcją taboru wąskotorowego w Europie. Podczas zwiedzania dzieci zobaczą historyczne lokomotywy, wagony, drezyny, a także urządzenia kolejowe jak zwrotnica czy semafor.

2. Lekcja w zabytkowym wagonie osobowym

Niebywałą atrakcją są zajęcia w zabytkowym wagonie pasażerskim. W sezonie turystycznym jest to słynna Salonka Jaruzelskiego, zaś w okresie jesienno-zimowym ogrzewany wagon typu 1 Aw. W trakcie lekcji uczestnicy poznają dzieje kolejnictwa, dowiedzą się kto i kiedy zbudował pierwszy parowóz, a także gdzie uruchomiono pierwszą linię kolejową.

3. Zajęcia w sali edukacyjnej

Podczas zajęć w sali dydaktycznej dzieci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz dowiedzą się jakie zawody wykonywane są na kolei. Atrybuty maszynisty, dyżurnego ruchu oraz konduktora uatrakcyjnią zajęcia i pozwolą lepiej zrozumieć uczestnikom sens opowiadanych historii. W tej części spotkania zaplanowane zostały też zajęcia plastyczne.

4. Ognisko w muzealnym skansenie

Dużą atrakcją dla dzieci będzie ognisko w wyjątkowym otoczeniu zabytkowego taboru kolejowego. Możliwość upieczenia kiełbasek w niezwykłej scenerii dodatkowo wzmocni pozytywne wrażenia wyniesione z lekcji.

5. Gra muzealna w skansenie – Przyroda na wyciągnięcie ręki

Ekologiczna gra muzealna będzie się odbywała w oparciu o przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Celem gry jest zintegrowanie grupy, rozbudzenie ciekawości i wywołanie poczucia satysfakcji z rozwiązywanych zagadek.

Lekcja trwa 4 godziny (10:00–14:00) i przeznaczona jest dla przedszkoli i szkół podstawowych. Cena: 20 zł dla każdego uczestnika (opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Prowiant na ognisko we własnym zakresie. Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób.

3. LEKCJE SPECJALNE: Zielona Kolejka wyjazdowa lekcja muzealna w sezonie kursowania pociągu Retro


Ze względu na bliskie sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzenia wyjazdowej lekcji muzealnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grup szkolnych stworzono ofertę, która łączy w sobie standardową lekcję muzealną z przyjemnością podróżowania koleją i biwakowania na łonie natury. Od 2013 roku w sezonie turystycznym (od końca kwietnia do końca września) zainaugurowano lekcję Zielona Kolejka, podczas której uczestnicy poznają florę i faunę Puszczy Kampinoskiej w warunkach nieporównanie atrakcyjniejszych niż klasa szkolna.

Plan spotkania:

- 9:50 – 10:30 – zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
- 10:30 – 11:45 – przejazd pociągiem Retro do Puszczy Kampinoskiej, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne.
- 11:45 – 12:25 – zajęcia w trakcie spaceru po Puszczy Kampinoskiej.
- 12:25 – 12:34 – przejazd pociągiem Retro do Tułowic.
- 12:34 – 14:14 – ognisko z kiełbaskami w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach, połączone z elementami edukacyjnymi.
- 14:14 – 15:20 – powrót pociągiem Retro do Sochaczewa, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych (klasy I–III). Cena: 45 zł dla każdego uczestnika. Opłata dla opiekunów wynosi 19 zł (ubezpieczenie podczas podróży pociągiem Retro plus zestaw piknikowy). Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób. Istnieje możliwość wyboru droższego zestawu piknikowego. Cena lekcji zostanie wówczas podwyższona o różnicę, zgodnie z cennikiem zestawów.


4. LEKCJE SPECJALNE: Demony ruchu, czyli kolej w literaturze

Znany polski literaturoznawca i miłośnik podróżowania pociągiem, Wojciech Tomasik, uważał, że dziewiętnasty wiek pozostawił po sobie dwie wielkie rzeczy: kolej oraz powieść. Nic więc dziwnego, że kolej, wpływając dogłębnie na różne sfery życia, zmieniała również pisarzy i ich twórczość. Wątek kolejnictwa w literaturze był często wykorzystywany zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych. W twórczości XIX i początków XX w. obraz kolei jest bardzo różny – od zachwytu i apoteozy myśli technicznej po zaciekawienie, niepokój, a czasami strach. Zajęcia stanowią pretekst do odbycia podróży w czasie wprost do świata stali, węgla i pary. Zaproszą na nią najwybitniejsi pisarze tamtego okresu, w tym twórca horroru kolejowego Stefan Grabiński, Charles Dickens, Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz czy szczególnie znany naj-młodszym Julian Tuwim. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi fragmentami ich twórczości, lecz również dowiedzą się, jak wyglądał rozwój kolei, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Lekcja przeznaczona jest dla dwóch grup wiekowych. Klasy I-III szkół podstawowych mogą liczyć na zajęcia zakończone warsztatami plastycznymi, opartymi na metodzie scrapbookingu, natomiast starsi uczestnicy podsumują zdobytą wiedzą w muzealnym skansenie, gdzie wezmą udział w pobudzającej kreatywność i wyobraźnię grze terenowej.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

5. LEKCJE SPECJALNE: Świąteczne warsztaty muzealne – kolejowy scrapbooking (od 1 grudnia do 31 stycznia)

Ilustracja: Chris Van AllsburgZ okazji Świąt Bożego Narodzenia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie proponuje ciekawe zajęcia dla najmłodszych. Poprzez lekturę świątecznej opowieści Ekspres Polarny autorstwa Chrisa Van Allsburga, a także udział w świątecznych warsztatach, pragniemy wprowadzić uczestników w nastrój Bożego Narodzenia. Dzięki lekcji będzie można nie tylko przenieść się w magiczny świat kolejowej opowieści, ale również własnoręcznie wykonać świąteczne karty metodą scrapbookingu. Na finał zajęć uczestnicy przemieszczą się na muzealny skansen, gdzie przewodnik zapozna ich z najciekawszymi historiami, dotyczącymi naszych zabytkowych pojazdów wąskotorowych. Scrapbooking to sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa scrapbook, oznaczającego album wykonany właśnie taką techniką. Sam wyraz scrap to po prostu skrawek. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli poznać tajniki tej sztuki rękodzielniczej tzn. używać specjalistycznych tuszy, pieczątek, dziurkaczy i przekonać się, że w scrapbookingu wszystko zależy od inwencji twórczej artysty. To wyjątkowa zabawa, która twórczo rozwija wyobraźnię i kreatywność. W sam raz na okres okołoświąteczny!

Lekcje przeznaczone dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III). Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

Ilustracja: Chris Van Allsburg


Oferta edukacyjna Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

   ZAPRASZAMY!