KSIĘGOZBIÓR


ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW!

Jednym z głównych zadań Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie materiałów związanych z kolejnictwem, szczególnie w jego wąskotorowym wydaniu. W efekcie działań kameralnych prowadzonych w okresie 2015-2019 pracownicy Centrum Edukacyjno-Turystycznego uporządkowali zbierany przez lata zespół publikacji, tworząc księgozbiór podręczny. Podejrzewać można, iż przynajmniej w niewielkiej części, gromadzony był on już od 1922 r., czyli początków działalności Sejmikowej Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Po opracowaniu, z zasobów tych mogą korzystać nie tylko pracownicy muzeum, ale również wszystkie osoby zainteresowane tematyką kolejową. Dodatkowo cały czas prowadzone są działania zmierzające do pozyskiwania nowych zbiorów. Oprócz książek kupowanych przez muzeum, znajdują się tu również dary osób prywatnych, a zwłaszcza dawnych kolejarzy i miłośników kolejnictwa oraz dublety przekazywane przez Stację Muzeum w Warszawie.


Księgozbiór Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie liczy obecnie 2 654 pozycje, w tym 714 książek, 1166 druków ulotnych, 146 tytułów czasopism, dokumenty elektroniczne, mapy i rękopisy, zgrupowane w trzy główne działy: kolejowy, regionalny i ekologiczny. W jego skład wchodzą przede wszystkim pozycje z zakresu kolejnictwa, dotyczące np. taboru czy trakcji. Oczywiście nie brakuje w nim również publikacji związanych z kolejnictwem wąskotorowym autorstwa: Bogdana Pokropińskiego, Andrzeja Tajcherta, Andrzeja Tucholskiego, czy Ariela Ciechańskiego. Szczególnie godny uwagi jest bogaty zbiór instrukcji oraz przepisów kolejowych z zakresu: ruchu, przewozów, automatyki, telekomunikacji, nadzoru nad komunikacją, łącznością i transportem, czy bezpieczeństwa na kolei (od 1920 r. do czasów obecnych). Jako, że kolej wąskotorowa jest ważną częścią dziejów ziemi sochaczewskiej w księgozbiorze wyróżniono również grupę publikacji dotyczących samego Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego. W muzealnych zbiorach znajdują się również pozycje z zakresu ekologii i przyrody, co ma bezpośredni związek z wkładem Kampinoskiego Parku Narodowego w działalność naszej placówki.

Wśród zgromadzonych publikacji jest wiele niezwykle cennych. Warto wymienić choćby najstarszą, czyli książkę wydaną w 1885 r. w Berlinie pt. Gesetz betreffend sie Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande nebft Ausführungsbestimmungen. W naszej kolekcji nie brakuje również pozycji z dwudziestolecia międzywojennego jak np. Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych Teofila Bissaga z 1938 r., czy Uwagi o potrzebach kolejnictwa w Polsce Aleksandra Pawłowskiego z 1939 roku.

Księgozbiór muzeum od 2015 r. ulokowany jest w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno-Turystycznego. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani, wyłącznie na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer (46)862-59-75 lub e-mailowym na adres centrum@stacjamuzeum.pl. Przeszukiwanie księgozbioru jest możliwe za pomocą wykazu dostępnego w pliku załączonym poniżej lub na miejscu w sali edukacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania znajdują się w Zasadach korzystania z księgozbioru podręcznego w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, który jest dostępny również pod tekstem.

Osoby zainteresowane bezpłatnym przekazaniem publikacji na rzecz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zapraszamy do naszej placówki po wcześniejszym kontakcie z asystentem muzealnym dr Martą Przygodą-Stelmach, e-mail: marta.przygoda@stacjamuzeum.pl, tel.: (46) 862-59-75.

                                                                       


Zasady korzystania z księgozbioru podręcznego w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Wykaz książek 2019

Wykaz druków ulotnych 2019

Wykaz czasopism 2019

Wykaz dokumentów elektronicznych 2019

Wykaz map 2019

Wykaz rękopisów 2019


   ZAPRASZAMY!