PO TORACH W PRZESZŁOŚĆ ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ


ZAMÓW LEKCJĘ


1. PO TORACH W PRZESZŁOŚĆ ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ: Dzieje ziemi sochaczewskiej
Ziemia sochaczewska to dziś terytorium zapomniane, bądź definiowane w sposób nieprawidłowy. Nie możemy jednak zapomnieć, że to jednostka, której powierzchnia w okresie XIV–XVIII w. znacznie przekraczała obszar dzisiejszego powiatu sochaczewskiego. Spuścizna dziejowa i kulturowa ziemi sochaczewskiej jest interesująca i warta poznania. Szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że w okresie największej prosperity na jej obszarze znajdowało się 7 miast i 265 wsi: od Łowicza na zachodzie, przez Mszczonów i Grodzisk na południu, Leszno i Kampinos na wschodzie, po linię Wisły na północy. Lekcja ta stanie się pretekstem do zapoznania się ze współczesnymi atrakcjami turystycznymi dawnej ziemi sochaczewskiej. Spodziewać się zatem można informacji o Łowiczu, Żyrardowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazowieckim, Kampinosie, Bolimowie, czy Wiskitkach, ale również o miejscowościach związanych ze współczesnym powiatem sochaczewskim, czyli Brochowie, Iłowie, Rybnie, Młodzieszynie, Teresinie i Nowej Suchej. Szczególne miejsce podczas zajęć przeznaczymy na prezentację dziejów miejscowości, które były stacjami sochaczewskiej kolei wąskotorowej (Sochaczew, Chodaków, Brochów, Tułowice). Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego, a także powiatów ościennych. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.


2. PO TORACH W PRZESZŁOŚĆ ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ: Dzieje Sochaczewa w zarysieSochaczew to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Lokowane przez książąt mazowieckich jeszcze w XIII i w XIV w., było jedną z ważniejszych rezydencji tych władców. Po włączeniu do Korony w 1476 r. zostało wymienione przez Jana Długosza wśród 48 najznaczniejszych miast i miasteczek Królestwa Polskiego. Dziś dawniejsze dzieje tego zniszczonego przez liczne konflikty zbrojne miasta są niemal zupełnie nieznane. Stwarza to przestrzeń do poprowadzenia ciekawej lekcji regionalnej, pozwalającej zapoznać się z wielką historią swojej małej ojczyzny. Dzięki zajęciom będzie można poznać dzieje naszego miasta w zarysie od jego początków do XIX w. Lekcje są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.


3. PO TORACH W PRZESZŁOŚĆ ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ: Dzieje zamku w SochaczewieLekcja przybliżająca dzieje najważniejszego obiektu architektury monumentalnej Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Wzgórze zamkowe w Sochaczewie, to miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się kluczowe wydarzenia historyczne dla miasta i powiatu. To tutaj założono pierwszy Sochaczew, tutaj powstał pierwszy jeszcze drewniany zamek książąt mazowieckich, wymurowany w następnych stuleciach, tutaj wreszcie rezydowali książęta, królowie i urzędnicy związani z historią Mazowsza oraz Polski. Tutaj też zapadały często najważniejsze dla Mazowsza decyzje. Zamek zmieniał się przez wieki. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Dziś po zakończeniu najnowszych badań możemy zaprezentować jego dzieje oraz przemiany architektoniczne w wiarygodny sposób. Możemy również zarysować perspektywy na wykorzystanie warowni w przyszłości. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci oraz młodzieży z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie. W przypadku posiadania własnego transportu zajęcia mogą odbyć się w całości na zamku.

4. PO TORACH W PRZESZŁOŚĆ ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ: Brochów to nie tylko Chopin, czyli historia gminy Brochów, miejsca chrztu Fryderyka ChopinaGmina Brochów, przez którą przebiega trasa sochaczewskiej kolei wąskotorowej, kojarzona jest dzisiaj przede wszystkim z postacią wybitnego polskiego kompozytora, jakim był Fryderyk Chopin, ochrzczony 23 kwietnia 1810 r. w kościele obronnym w Brochowie. Miejsce to jednak może poszczycić się wielowiekową historią, która sięga XI w. Teren obecnej gminy Brochów wpisywał się w najważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju, takie jak przemarsz wojsk Władysława Jagiełły na Grunwald, insurekcję kościuszkowską, czy chociażby powstanie styczniowe. Uczestniczyły w nich nieprzeciętne osobowości tego miejsca, które są kompletnie nieznane, a godne zaprezentowania. Znajomość lokalnej historii gminy Brochów rozbudzi patriotyzm i nauczy dzieci oraz młodzież poszanowania dla rodzimej tradycji i kultury. W oparciu o pomoce dydaktyczne zostaną wyjaśnione m.in. takie pojęcia jak mała ojczyzna, patriotyzm lokalny, regionalizm, miejsce zamieszkania, a miejsce urodzenia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zgłębić wiedzę historyczną na temat miejsca pochodzenia Fryderyka Chopina.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 6 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.


Oferta edukacyjna Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

   ZAPRASZAMY!